Reservasjon mot telefonsalg

I næringsvirksomhet er det forbudt å rette markedsføring ved telefon eller adressert post til fysiske personer som har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret eller hos den næringsdrivende.

Intermedia AS følger disse reglene og vasker alle ringelister mot Reservasjonsregisteret i Brønøysund samt eget register. Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet av telefonselgere, hverken Intermedia eller andre kan du reservere deg og ditt telefonnummer her.

Ifølge undersøkelser gjennomført av NORDMA og VIRKE i 2009 vil 4,9% av de som reserverer seg kun med navn i Brønøysundregistrene risikere å bli oppringt av telefonselgere likevel. Dette skyldes at disse personene har ulikt navn og adresse i Folkeregisteret / Reservasjonsregisteret og hos Opplysningsaktørene / Telefoniselskapene.

Hadde det vært påbudt å reservere sitt telefonnummer mot telefonsalg kunne alle slike tilfeller vært unngått men av en eller annen grunn er det ikke det. For å sikre deg mot å bli oppringt av telefonselgere bør du derfor reservere også ditt telefonnummer her.

Dersom du ønsker kontakt med telefonselgere, men bare ikke fra Intermedia AS har du mulighet til å resevere deg spesifikt mot å bli kontaktet av oss i skjemaet under. Våre telefonselgere vil aldri kontakte deg igjen på nummeret du oppgir under.

   
 
 
* er obligatorisk